FysioRunning

Onderdeel van CheckPoint v.o.f.

Gezondheid, Sport en Bewegen

Edisonweg 10-200

2952 AD Alblasserdam

K.V.K. 23093396

Contact & Vragen

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws!

Privacy Statement

Privacy Statement

Alblasserdam, 25 mei 2018

 

1. FysioRunning.nl
De website met de domeinnaam FysioRunning.nl is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23093396.
 

2. Gebruiker
In deze privacy statement van de website "FysioRunning.nl" (hierna te noemen: Privacy Statement) wordt verstaan onder "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website FysioRunning.nl gebruikt. 

Door het gebruiken van de website FysioRunning.nl en/of door aanmelding bij FysioRunning.nl verklaart de gebruiker dit Privacy Statement te aanvaarden. 

 

3. Persoonlijke gegevens 
Via de website FysioRunning.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

 

Contactformulier/e-mail
Op FysioRunning.nl worden gegevens verzameld als de gebruiker contact opneemt d.m.v. het contactformulier of door middel van het sturen van een e-mail. In het contactformulier worden alleen de hoogst benodigde gegevens (naam, telefoon, e-mailadres en vraag en/of reactie) verzameld om een op een juiste manier in contact te kunnen komen met de gebruiker om op een vraag en/of reactie te kunnen antwoorden. 

 

E-mailadres
FysioRunning.nl gebruikt het e-mailadres van de gebruiker niet om aanbiedingen te doen. Het e-mailadres wordt niet aangeboden aan derden. 

 

Adres en geboortedatum
De adresgegevens van de gebruiker ingevuld op de pagina bij aanmelden worden alleen gebruikt (indien van toepassing) om te controleren of de gebruiker verzekerd is bij de juiste zorgverzekeraar om voor vergoeding via zijn zorgverzekeraar in aanmerking te komen.
Geen enkel adresgegeven van de gebruiker wordt gedeeld met derden. 

 

Telefoonnummer
Het telefoonnummer van de gebruiker wordt alleen gebruikt om bij “problemen” rondom de hardloopblessurecoaching in contact met de gebruiker te kunnen komen. 

 

Account en Screening
Om als gebruiker de hardloopblessurecoaching van FysioRunning.nl te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk een FysioRunning-account aan te maken en een screening in te vullen. Hiervoor worden voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, provincie, telefoonnummer,    e-mailadres en wachtwoord beveiligd opgeslagen. 
Ook worden antwoorden op de screeningsvragen van de gebruiker opgeslagen. De door de gebruiker ingevulde antwoorden op de screeningsvragen hebben betrekking op gegevens over lichaamssamenstelling, fitheid, gezondheid, actuele (hardloop)blessure(s), hardloopschoenen, hardloopervaring, hardloopdoelen en hardlooptrainingsvoorkeuren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienstverlening (hardloopblessurecoaching- en trainingsadviezen) te kunnen aanbieden. De aan de gebruiker aangeboden hardloopblessurecoachings- en trainingsadviezen in de vorm van o.a. een hardlooprevalidatieschema worden opgeslagen in de account van de gebruiker zodat deze gegevens door de gebruiker kunnen worden ingezien en worden gebruikt. De gebruiker bepaald zelf of hij gebruikmaakt van de mogelijkheid zijn gegevens (brieven met informatie in PDF) te delen met (hardloop-/(para)medische) deskundigen. Alle hierboven genoemde gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Veiligheid en opslag van gegevens
FysioRunning.nl maakt gebruik van een SSL-verbinding om de gegevens van de gebruiker te beveiligen.
De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in niet publiekelijk toegankelijke databases. Deze databases staan in een omgeving die beveiligd is volgens de huidige standaarden.

 

Bewaartermijn
De gegevens van de gebruiker worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

4. Betalingen
De betalingen van bestellingen op FysioRunning.nl verlopen via de internetkassa MultiSafepay. Zij verwerken zelfstandig de gegevens van de gebruiker en hebben daarvoor een eigen privacy beleid.

 

5. Google Analytics
FysioRunning.nl maakt gebruik van Google Analytics om haar aangeboden dienst te optimaliseren. FysioRunning.nl maakt daarom gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics. De gebruiker gaat door zijn aanmelding op FysioRunning.nl akkoord met het gebruik van zijn/haar (geanonimiseerde) bezoekgegevens met behulp van Google Analytics voor het verkrijgen van statistische informatie met betrekking tot bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op FysioRunning.nl. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van de functionaliteit en het gebruik van FysioRunning.nl. 


6. Inzage en verwijdering van persoonlijke gegevens
Op verzoek van de gebruiker verstrekt FysioRunning.nl informatie over welke persoonsgegevens er van de gebruiker zijn opgeslagen. Op verzoek van de gebruiker kunnen deze gegevens door FysioRunning.nl aangeleverd, gewijzigd of verwijderd worden. Wanneer de gebruiker een verzoek wilt doen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien of wilt wijzigen kan de gebruiker dat zelfstandig doen in zijn/haar FysioRunning-account. Inzien, wijziging of verwijdering van gegevens niet getoond in de FysioRunning-account of verwijdering van alle gegevens (= volledig FysioRunning-account) van de gebruiker is mogelijk door contact op te nemen met FysioRunning.nl.

 

7. Geschillen 
Op alle geschillen met betrekking tot dit Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam. 

 

8. Wijzigingen Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op FysioRunning.nl. Door gebruik te blijven maken van FysioRunning.nl verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van dit Privacy Statement.

9. Contact
Voor vragen over persoonsgegevens en dit Privacy Statement kan de gebruiker contact opnemen met FysioRunning.nl. 
Checkpoint Gezondheid, Sport en Bewegen
Edisonweg 10-200
2952 AD Alblasserdam
E-mail: contact@FysioRunning.nl
Telefoon: 078-7519743