Privacy Statement

Papendrecht, 1 januari 2022 

 

1. FysioRunning.nl

De website met de domeinnaam FysioRunning.nl is eigendom van CheckPoint VOF, hierna te noemen CheckPoint. CheckPoint houdt zich o.a. bezig met dienstverlening op het gebied van gezondheid, sport en bewegen. CheckPoint staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23093396.

 

2. Gebruiker

In deze privacy statement van de website "FysioRunning.nl" (hierna te noemen: Privacy Statement) wordt verstaan onder "gebruiker": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website FysioRunning.nl gebruikt. 

 

Door het gebruiken van de website FysioRunning.nl en/of door FysioRunning-hardloopcoaching te bestellen verklaart de gebruiker dit Privacy Statement te aanvaarden. 

 

3. Persoonlijke gegevens 

Via de website FysioRunning.nl worden persoonlijke gegevens opgeslagen. CheckPoint spant zich in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. 

 

Contactformulier/e-mail

Op FysioRunning.nl worden gegevens verzameld als de gebruiker contact opneemt d.m.v. het contactformulier of door middel van het sturen van een e-mail. In het contactformulier worden alleen de hoogst benodigde gegevens (naam, telefoon, e-mailadres en vraag en/of bericht) verzameld om een op een juiste manier in contact te kunnen komen met de gebruiker om op een vraag en/of bericht te kunnen antwoorden. 

De gebruiker ontvangt zijn FysioRunning-schema en -adviezen in PDF-formaat via e-mails.

 

E-mailadres

FysioRunning.nl gebruikt het e-mailadres van de gebruiker niet om aanbiedingen te doen. Het e-mailadres wordt niet aangeboden aan derden. 

 

Adres en geboortedatum

De gegevens van de gebruiker ingevuld op de bestelpagina worden alleen gebruikt (indien van toepassing) om te controleren of de gebruiker verzekerd is bij Zilveren Kruis of Avero Achmea om voor vergoeding in aanmerking te komen. De gegevens van de gebruiker worden nooit gedeeld met derden. 

 

Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de gebruiker wordt alleen gebruikt om bij “problemen” rondom de hardloopblessurecoaching in contact met de gebruiker te kunnen komen. 

 

Screening en Evaluatie

Om als gebruiker de hardloopblessurecoaching van FysioRunning.nl te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk een online FysioRunning-Screening en FysioRunning-evaluaties via een Googleformulier in te vullen. Hiervoor worden o.a. voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en antwoorden op de screenings- en evaluatievragen van de gebruiker opgeslagen. De door de gebruiker ingevulde antwoorden op de screenings- en evaluatievragen hebben betrekking op gegevens over lichaamssamenstelling, fitheid, gezondheid, actuele (hardloop)blessure(s),  hardloopervaring en hardlooptrainingsvoorkeuren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienstverlening (hardloopblessurecoaching) te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden in het FysioRunning-Googleaccount opgeslagen. Alle hierboven genoemde gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Veiligheid en opslag van gegevens

FysioRunning.nl maakt gebruik van een SSL-verbinding om de gegevens van de gebruiker te beveiligen.

De gegevens van de gebruiker worden opgeslagen in niet publiekelijk toegankelijke databases. Deze databases staan in een omgeving die beveiligd is volgens de huidige standaarden.

 

Bewaartermijn

De gegevens van de gebruiker worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

4. Betalingen

De betalingen van bestellingen op FysioRunning.nl verlopen via de internetkassa Mollie. Zij verwerken zelfstandig de gegevens van de gebruiker en hebben daarvoor een eigen privacy beleid.

 

5. Google Analytics

FysioRunning.nl maakt gebruik van Google Analytics om haar aangeboden dienst te optimaliseren. FysioRunning.nl maakt daarom gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics. De gebruiker gaat door zijn aanmelding op FysioRunning.nl akkoord met het gebruik van zijn/haar (geanonimiseerde) bezoekgegevens met behulp van Google Analytics voor het verkrijgen van statistische informatie met betrekking tot bezoek-, klik- en gebruiksgedrag op FysioRunning.nl. Het doel van het gebruik van deze gegevens is het verbeteren van de functionaliteit en het gebruik van FysioRunning.nl. 

 

6. Inzage en verwijdering van persoonlijke gegevens

Op verzoek van de gebruiker verstrekt FysioRunning.nl informatie over welke persoonsgegevens er van de gebruiker zijn opgeslagen. Op verzoek van de gebruiker kunnen deze gegevens door FysioRunning.nl aangeleverd, gewijzigd of verwijderd worden. Wanneer de gebruiker een verzoek wilt doen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien of wilt wijzigen kan de gebruiker een e-mail sturen naar contact@fysiorunning.nl.

 

7. Geschillen 

Op alle geschillen met betrekking tot dit Privacy Statement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam. 

 

8. Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan op elk moment eenzijdig door CheckPoint worden gewijzigd. De wijzingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op FysioRunning.nl. Door gebruik te blijven maken van FysioRunning.nl verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van dit Privacy Statement.

 

9. Contact

Voor vragen over persoonsgegevens en dit Privacy Statement kan de gebruiker contact opnemen met FysioRunning. 

Checkpoint Gezondheid, Sport en Bewegen

Hyacint 2

3353 XG  Papendrecht

E-mail: contact@FysioRunning.nl

Telefoon: 06 - 21 27 26 81 

 

Deze Privacy Statement, de Algemene Voorwaarden, en de Disclaimer welke zijn weergegeven op elke webpagina van FysioRunning.nl vormen één geheel.